De Studio Rotterdam

De Studio Rotterdam

Menu
Movement culture

Movement culture

Movement culture

Movement culture staat voor een omarming van verschillende bewegingsvormen en de verschillende mensen die daarbinnen actief zijn. In het gedachtegoed binnen een Movement culture spreek je over beweging in de breedste zin van het woord. Beweging kan verschillende vormen aannemen, of vanuit verschillende disciplines bijgebracht worden. Wij omarmen deze allemaal en pogen een interactie aan te gaan met mensen van verschillende achtergronden, om kennis te delen en zowel fysiek- als mentaal verruimd te worden.

Iedere bewegingsvorm wordt benaderd met een zogenaamde White Belt Mentality, wat refereert naar een bepaalde vorm van open-mindedness en het accepteren dat je te allen tijde van een ieder kunt leren. Er is hier geen plaats voor groeiend ego en er is geen zoektocht naar die éne sleutel die op ieder slot zal passen. De eeuwige beginner zal zich nooit hoeven bewijzen en zal nooit hoeven uitblinken. De eeuwige beginner zal altijd open staan voor groei en iedere bewegingsvorm met een spelende mindset benaderen.

Een verwijzing naar het Taoïsme, waar gesproken wordt over het Zijn; spelend en wijs als een kind, zwervend door het leven, verbonden met de natuur en alles wat er is. De wereld aanschouwen met verse ogen, onbevooroordeeld en onwetend.

Iedere bewegingsvorm heeft zijn uiterlijke kenmerken, neem nou yoga, dans, karate of hardlopen. Ze zijn allen gemakkelijk te onderscheiden van elkaar en lijken daardoor compleet andere werelden. Binnen een Movement culture proberen we nou juist los te laten van deze gedachtegang en te zien dat deze, voor het oog verschillende, bewegingsvormen op dezelfde bewegingsprincipes berusten en een hoop van elkaar kunnen leren. Sterker nog; za balanceren elkaar uit. Waar iedere specialisatie gepaard gaat met specifieke tekortkomingen, wordt vanuit een Movement culture gepoogd een Yin uiting aan een Yang uiting toe te voegen en andersom.

Er wordt dus gesproken over bewegingsvorm A, of bewegingsvorm B en wij identificeren ons er zelfs mee. Je hoort “ik Ben een hardloper” of “nee dat kan ik niet, want ik Ben een yogi”. Binnen een Movement culture wordt je losgekoppeld van deze eenzijdige identificatie met één bewegingsvorm en wordt je voorzien van het grotere gedachtengoed.

Als onderdeel van een Movement culture beheers je een breed bewegingsvocabulaire. Je hebt interesse in het lijf en beweging in de breedste zin van het woord. Je bent in staat om je lijf een scala aan uiterlijke vormen aan te laten nemen, zonder daarbij blind te staren op de technische aspecten van een beweging of discipline. Je bent breed georiënteerd, gelooft in continue ontwikkelen en houdt van fysieke uitdagingen. Je gelooft in bescheiden groei en hebt de discipline om hier dagelijks aan te werken.

Fysiek fundament

Bij De Studio Rotterdam zijn er lessen die zich zullen richten op een brede ontwikkeling van je fysieke en mentale welgesteldheid. Voordat je gaat toewerken naar een specifieke bewegingsvorm, skill of uitdaging zijn wij ervan overtuigd dat je eerst een fysiek fundament dient neer te leggen. Gezien iedere bewegingsvorm zijn tekortkomingen heeft dien je deze te ondervangen middels een diversiteit aan bewegingen.

Een fysiek fundament begint bij het begrijpen van je eigen lichaam, dat wil zeggen; begrijpen hoe je gewrichten en spieren in je lijf samenwerken. Dit fundament mis je vaak in het huidige aanbod van sportscholen of fysieke ontwikkelingen. Binnen een Movement culture wordt een dergelijk fysieke fundament nou net omarmd.

Neem nou als voorbeeld een fitness gym. Hier ben je bezig jezelf fysiek te ontwikkelen, maar op welke manier kun je je afvragen. Je trekt wat aan gewichten, in een omgeving met kei harde muziek en puur esthetisch georiënteerde mensen. Of zelfs wanner je lid bent van een specifieke sportvereniging, in welke vorm dan ook; boksschool, dansschool, yogaschool, judoschool, of je nou aan parkour doet of aan atletiek.. Ook hier word je veelal niet een fysiek fundament bijgebracht, maar slechts een vorm. Je bent bezig een trucje te leren en een gevraagde vorm aan te nemen. Het lijf wordt gezien als een middel wat e.e.a. moet leren / aanpassen / groeien / ruimte maken om de gevraagde vorm aan te nemen. Sociaal gezien voel je een druk omdat je nèt zo goed, of mooi, als een ander wilt presteren, of omdat je nèt zo zwaar als een ander wilt tillen, net zo snel zijn, net zo diep buigen, net zo dit en net zo dat. Het is een race om het verkrijgen van een externe vorm.

Ruimte, functie, vorm

Binnen een Movement culture wordt veelal niet gericht op de vorm, maar op de bovenliggende functie. We spreken hier over Ruimte, Functie en Vorm. Waar een Ruimte bepaalde Functies toelaat en deze zich uiten in een Vorm.

Neem de schouders als voorbeeld, deze beslaan een bepaalde ruimte in het lijf, deze hebben verschillende functies en kunnen daardoor verschillende vormen aannemen. Zodra je de vorm durft los te laten en de functie gaat trainen zul je zien dat diverse bewegingsvormen van dezelfde functies gebruik maken. Zo dient zowel een yogi, als een bokser, als een judoka, als een voetballer kennis te hebben van balans in het lijf. Dit is een simpele functie waar verschillende vormen uit voortvloeien. Ook dient zowel een tennisser, als een zwemmer, als een danser, als een hockeyer zich bewust te zijn van de beweging, of mobiliteit, in de heupen bij het maken van een actie. De mobiliteit van het gewricht kan een functie zijn waar naar gevraagd wordt.

Helaas is er voor een fysiek fundament van het lijft niet één programma, of één gym met de oplossing. Je dient het gedachtengoed van een Movement culture te omarmen om hieraan te werken. Er zijn twee belangrijke redenen waarom een fysiek fundament moeilijk in het huidig sportaanbod te verkrijgen is:

1. Ieder persoon draagt een fysieke bagage met zich mee (d.w.z. vergaarde kwaliteiten, blessures, beperkingen, maar ook talent, aanleg, lef, plezier, wilskracht en motivatie).

2. De benodigde hoeveelheid kennis is simpelweg te groot om door één trainer/docent te bezitten, laat staan naar buiten te brengen. Het dient een collective-knowledge te zijn en je zult bij verschillende trainers/docenten aan moeten kloppen.

Binnen een Movement culture wordt gepoogd een zo divers mogelijk aanbod neer te zetten van bewegingsvormen en specialisten, zodat jijzelf deze weg kunt bewandelen, samen met velen anderen die ook bezig zijn het lijf breed te ontwikkelen en hierin een eigen weg bewandelen.

Een voorbeeld van een fysiek fundament kan liggen in: hangen, springen, rennen, duwen, trekken, rollen en kruipen. Of uitbreiden naar het uithoudingsvermogen, coördinatie, ritme, balans, kracht, fysieke adaptatie, losheid, impact en zelfs stilte. Je creëert een algemene fysieke paraatheid. Nogmaals: Een fysiek fundament begint bij het begrijpen van je eigen lichaam, dat wil zeggen; begrijpen hoe je gewrichten en spieren in je lijf samenwerken >> in  verschillende bewegingssituaties! <<

Binnen een Movement culture worden handvaten aangeboden om in jezelf te investeren en je huidige fysieke staat te analyseren. Je werkt aan een algemeen begrip van lichaamsbeweging en coördinatie van je lichaam in een ruimte. Je gaat “beweging” leren begrijpen. Trainen om je lichaam te trainen. Net zoals het afstemmen van je viool voordat je deze begint te spelen.

0 comments

Here is no comments for now.

Leave a reply